Moravske Toplice – Murska Sobota – raziskovalno naokrog