Prekolesaril slabih 60 km iz Ljubljane do Višnje Gore in izvira Kosce. Aktivnost na Stravi: https://www.strava.com/activities/4137032931