Odkolesarili smo iz Krškega do Breatanice in nazaj do Vrbine na nasip in nazaj proti Krškem