Splošni pogoji uporabe

1. Splošno

Kolesarska zveza Slovenije, Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, EU s splošnimi pogoji za uporabo spletnega mesta kolesarimoskupaj.si določa obveznosti, pravice in pogoje za uporabo in poslovanje spletnega mesta.

Uporabniki z registracijo zaklenjenih aktivnosti spletnega mesta kolesarimoskupaj.si so lahko fizične osebe, potrošniki, ki se registrirajo za uporabo aktivnosti spletnega mesta kolesarimoskupaj.si. Po zakonu o varstvu osebnih podatkov se samo podatki fizičnih oseb štejejo za osebne podatke.

Kolesarska zveza Slovenije, Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, EU (v nadaljevanju: Kolesarska zveza), spoštuje vašo zasebnost in se zavezuje, da bo osebne podatke, pridobljene prek obrazca za registracijo na spletnem mestu kolesarimoskupaj.si, varoval skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

Kolesarska zveza ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na spletnih straneh, ki niso v nikakršni povezavi z našo družbo. Prav tako ne odgovarja za morebitne napake, ki so posledica sporočanja napačnih podatkov ob registraciji ali prijavi v aktivnosti na spletnem mestu kolesarimoskupaj.si.

Če pride do sprememb, so potrebne dopolnitve ali so vneseni napačni osebni podatki, lahko uporabniki spletnega mesta kolesarimoskupaj.si svoje podatke preverijo in jih po potrebi spremenijo oziroma dopolnijo.

Vaše soglasje za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov

Z registracijo v spletnem mestu kolesarimoskupaj.si:

• se strinjam s splošnimi pogoji uporabe spletnega mesta kolesarimoskupaj.si;

• dovoljujem Kolesarski zvezi da na podlagi predloženih osebnih podatkov vzpostavi, zbira, vodi, uporablja, obdeluje in shranjuje moje osebne podatke v svojih zbirkah osebnih podatkov ter druge podatke o meni kot uporabniku spletnega mesta kolesarimoskupaj.si, na način in v namene, opisane v nadaljevanju;

• izjavljam, da sem seznanjen, da lahko kadar koli zahtevam, da Kolesarska zveza preneha uporabljati moje osebne podatke za neposredno trženje in pošiljati informacijska gradiva.

Z registracijo v spletno mesto kolesarimoskupaj.si se uporabnik strinja z objavljenimi splošnimi pogoji. O morebitnih spremembah teh splošnih pogojev vas bomo sproti obveščali na našem spletnem mestu.

2. Varovanje podatkov

V Kolesarski zvezi. se zavezujemo varovati vse predložene osebne podatke fizičnih oseb skladno z veljavno zakonodajo. Da bi skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov preprečili nepooblaščen dostop do osebnih podatkov ali njihovo razkritje, ohranili natančnost osebnih podatkov in zagotovili njihovo ustrezno uporabo, uporabljamo ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje osebnih podatkov, ki jih zbiramo.

Vse osebne podatke uporabljamo in hranimo skladno z določili zakona o varstvu osebnih podatkov. Zbranih informacij ne bomo razkrivali tretjim osebam z izjemo z zakonom pristojnim organom na njihovo pisno zahtevo. Zbrane osebne podatke bomo hranili zakonsko določen čas.

Skladno z zakonom ima uporabnik pravico do dostopa in popravka svojih osebnih podatkov. Podatke lahko spremenite v svojem uporabniškem profilu ali s pisnim zahtevkom Kolesarske zveze. Uporabnik lahko kadar koli pisno zahteva, da Kolesarska zveza trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke in podatke o nakupovanju.

Uporabnik podatkov je administrator, skrbnik spletnega mesta kolesarimoskupaj.si.

3. Namen zbiranja in hranjenja podatkov

Nameni zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe osebnih podatkov so statistična obdelava, pošiljanje ponudb, reklamnega gradiva, revij in vabil na dogodke, obveščanja o aktivnostih, ponudbi in nagradnih igrah, katerih organizator je Kolesarska zveza ali katerih organizator je druga pravna oseba, ki nagradno igro organizira v sodelovanju s Kolesarsko zvezo. Osebne podatke hranimo v računalniški obliki. Po prenehanju potrebe po vodenju osebnih podatkov oz. na podlagi pisnega preklica uporabnika spletnega mesta kolesarimoskupaj.si se podatki izbrišejo oziroma se uničijo nosilci podatkov.

Z registracijo in prijavo na spletnem mestu kolesarimoskupaj.si se uporabnik strinja in v celoti dovoli Kolesarski zvezi uporabo podatkov, ki jih uporabnik naloži na svoj uporabniški račun (trase, fotografije, podatkovne datoteke, opisi poti in komentarji), na vseh spletnih mestih v lasti Kolesarske zveze. Kolesarska zveza s tem postane tudi lastnik teh podatkov.

4. Registracija in preklic registracije

Uporabnik spletnega mesta kolesarimoskupaj.si lahko ustvari račun tako, da v spletni obrazec vnese zahtevane podatke. Obvezni podatki so nujni za nadaljnje postopke prijave in komunikacijo pri poslovanju z registriranim uporabnikom ter so označeni z zvezdico.

Z uspešnim postopkom registracije uporabnik pridobi možnost sodelovanja v nagradnih igrah in ostalih aktivnostih za člane.

Če uporabnik ne želi predložiti katerega koli obveznega podatka pri registraciji, ne bo mogel uspešno dokončati registracije in posledično ne bo mogel uporabljati z registracijo povezanih aktivnosti na spletnem mestu kolesarimoskupaj.si.

5. Preklic registracije

Uporabnik lahko prekliče svojo registracijo iz baze spletnega mesta kolesarimoskupaj.si tako, da preklic registracije javi pisno na naslov Kolesarska zveza Slovenije, Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, EU.

Po dokončni potrditvi preklica registracije bomo s seznama uporabnikov izbrisali vse osebne podatke uporabnika.

6. Razlika med registracijo in prijavo

Registracija pomeni samo prvi vpis v bazo podatkov, kamor uporabnik vpiše zahtevane podatke glede na tip registracije. Prijava pomeni, da so vsi potrebni podatki že vpisani v bazo in je treba za vsak nadaljnji vpogled v poslovanje vpisati le elektronski naslov in geslo, ki si ga uporabnik izbere ob registraciji. Če uporabnik pozabi geslo, lahko na spletnem mestu pošlje zahtevek za novo geslo.

7. Prijavnina in postopek nakupa prijave

Ob raznih dogodkih, objavljenih na spletnem mestu kolesarimoskupaj.si, kjer je potrebna prijavnina proti plačilu je postopek nakupa sledeč:

Uporabnik spletnega mesta kolesarimoskupaj.si se prijavi na dogodek tako, da v spletni obrazec vnese zahtevane podatke. Obvezni podatki so nujni za nadaljnje postopke prijave in komunikacijo pri poslovanju z registriranim uporabnikom ter so označeni z zvezdico.

Prijava je uspešna po zaključenem plačilu.

Če uporabnik ne želi predložiti katerega koli obveznega podatka pri registraciji, ne bo mogel uspešno dokončati registracije in posledično ne bo mogel uporabljati z registracijo povezanih aktivnosti na spletnem mestu kolesarimoskupaj.si.

Načini plačila

Spletno mesto kolesarimoskupaj.si omogoča naslednje načine plačila:

• Plačilo preko sistema Paypal (registrirani uporabniki ali kreditne kartice)

Pogoji poslovanja sistema Paypal: https://www.paypal.com/ie/webapps/mpp/ua/legalhub-full?locale.x=en_US

8. Pritožbe in spori, vračilo denarja

• V primeru pritožb, sporov, težav, se kupec na ponudnika lahko obrne po elektronski pošti na kzs@kolesarska-zveza.si. Pritožba se odda preko e-naslova kzs@kolesarska-zveza.si. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

• Na vse pritožbe se bo Kolesarska zveza Slovenije odzvala po elektronski pošti v najkrajšem možnem času in v okviru zakonskih obvez glede na vrsto pritožbe.

• Glede na to, da je strošek prijavnine na akcijo kolesarimo.skupaj minimalen in gre v celoti v dobrodelne namene, se prijavnine ne vrača.

• Izvensodno reševanje potrošniških sporov.

Skladno z zakonskimi normativi ne priznavamo nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z zakonom, ki ureja izvensodno reševanje potrošniških sporov. Kolesarska zveza Slovenije, ki kot ponudnik omogoča spletno platformo kolesarimoskupaj.si, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno izvensodno reševanje potrošniških sporov. Platforma je na voljo potrošnikom na povezavi TUKAJ.

9. Potek akcije kolesarimo.skupaj

Navodila za potek akcije so opisana na spletni strani kolesarimoskupaj.si .

10. Nepooblaščena uporaba z registracijo zaščitenih aktivnosti na spletnem mestu kolesarimoskupaj.si

Prepovedan in kazniv je vsak poskus nepooblaščene/ zlonamerne/ ali drugemu škodljive uporabe spletnega mesta kolesarimoskupaj.si .

11. Avtorske pravice

Vsebine, objavljene na spletnemu mestu kolesarimoskupaj.si, so last Kolesarke zveze, in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati. Javno objavljanje, reprodukcija, prodajanje, spreminjanje ali preoblikovanje tega je brez pisnega soglasja Kolesarske zveze prepovedano. Kazniv je vsak poskus nepooblaščenega spreminjanja, poškodovanja ali povzročitev trajne ali začasne neuporabnosti podatkov na spletnem mestu kolesarimoskupaj.si. Prav tako je kazniv vsak poskus nepooblaščenega dostopanja mimo spletnih strani do kakršnih koli drugih vsebin v okviru informacijskega sistema kolesarimoskupaj.si .

12. Omejitev odgovornosti

Kolesarska zveza ni odgovorna za morebitno/ občasno nedelovanje spletnega mesta kolesarimoskupaj.si, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. Niti Kolesarska zveza, niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletnega mesta ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do informacij, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. Podatki na spletnem mestu so le informativni, zato Kolesarska zveza ne prevzema nobene odgovornosti za katere koli napake v vsebini ter pravilnosti in točnosti objavljenih podatkov, do katerih je morebiti prišlo zaradi časovnih neusklajenosti, napak pri vnosu ali drugih nepredvidljivih vzrokov. Kolesarska zveza tudi ne odgovarja za obliko in vsebino podatkov, pridobljenih s spletnimi povezavami, ki niso last Kolesarske zveze.

Prav tako si Kolesarska zveza pridržuje pravico, da kadar koli brez razloga in predhodnega opozorila spremeni, doda ali odstrani vsebine, objavljene na svojem spletnem mestu. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

Vsak uporabnik, ki se priključi akciji, le to opravlja na lastno odgovornost. Kolesarska zveza Slovenije in povezani partnerji, niso odgovorni za nikakršno morebitno škodo, poškodbe, tožbe ali drugo, ki so posledica morebitnih dogotkov v času kolesarjenja.

13. Uporaba piškotkov

Kolesarska zveza, kot upravljavec spletnega mesta kolesarimoskupaj.si, uporablja za vzdrževanje uporabniške seje in varne avtentifikacije uporabnika lastne sejne piškotke po trenutno veljavni slovenski zakonodaji (ZEKom-1). Seznam piškotkov, ki jih uporablja spletno mesto kolesarimoskupaj.si, si lahko ogledate na spletni povezavi piškotki

14. Dodatne informacije

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo preko elektronske pošte: info@kolesarimoskupaj.si